webinar register page

Webinar banner
UYGULAMALI TEKNOLOJİ HAZIRLIK SEVİYESİ (TRL) EĞİTİMİ VE TRL SEVİYELERİNE YÖNELİK ULUSAL VE ULUSLARARASI HİBE PROGRAMLARI
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Kocaeli Sanayi Odası.